Программа >

Материаллы Конференции PDF-file >

Резолюция Конференции PDF-file >

Резолюция круглого стола с TREAT-NMD PDF-file >

Видеоматеоиалы Конференции по запросу DVD диск >ПРИВЕТСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

Дорогие Коллеги и Друзья,

Мы хотели бы приветствовать Вас всех на международной и национальной медицинской Конференции в Украине. Мы желаем Вам плодотворного участия в конференции и надеемся, что Вы получите профессиональное удовлетворение от различных запланированных встре, получите удовольствие от нашего гостеприимства и организации встречи в Харькове.

С наилучшими пожеланиями от имени Оргкомитета

Виталий Матюшенко

ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ

 • Спинальная мышечная атрофия. Современные и новейшие подходы к диагностике и лечению.
 • Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Современные и новейшие подходы к диагностике и лечению.
 • Другая редкая (1:4000) нейромышечная патология. Современные и новейшие подходы к диагностике и лечению.
 • Менеджмент дыхательной системы при нейромышечной патологии.
 • Ортопедические аспекты нейромышечной патологии.
 • Ортезирование и протезирование при нейромышечной патологии.
 • Анестезия при нейромышечной патологии.
 • Неинвазивные методы диагностики редкой нейромышечной патологии.
 • Вопросы диетологии при нейромышечной патологии.
 • Вопросы обеспечения качества жизни больных с нейромышечной патологией.
 • Организация медицинской помощи больным редкой нейромышечной патологией (выявление, учет, проведение клинических испытаний и доказательных исследований)
 • Родительская конференция пациентов со СМА - обсуждение актуалных вопросов терапии, клинические исследования, .
 
 

ПРОГРАММА
pdf file

ПОРЯДОК РОБОТИ

Четвер, 21 травня. 1030 – Початок роботи.

10-30 – 10-40 Привітання та вступне слово Волошин П.В.
10-40 – 13-00  Засідання І
Головуючі: Танцура Л.М., Мартинюк В.Ю.

Стан та перспективи надання медико-соціальної допомоги дітям з прогресуючими захворюваннями нервово - м’язової системи
В.Ю. Мартинюк, А.В. Терещенко (Україна)
Нові терапевтичні підходи до уповільнення прогресування м’язових дистрофій та спінальних м’язових атрофій
С.К. Євтушенко, М.Р. Шаймурзін (Україна)
Спінальні м’язові атрофії – клініко-генетична характеристика
А.І. Екзархова (Україна).
Роль електроміографії в діагностиці захворювань нервово-м’язової системи
Н.П. Волошина, О.В. Єгоркіна (Україна)

13-00 – 14-00 Перерва. Обід.
Стендові доповіді:

Кузьміна Л. М. «Сучасні методи діагностики міастенії»
Луганський Державний медичний університет

Грищенко Н.В., Татарський П.Ф., О.В. Дубровська, Афанасьєва Н.А., Бичкова А.М.
«Дослідження молекулярно-генетичних факторів розумової відсталості у дітей в рамках проекту "CHERISH" сьомої рамочної програми»
Інститут молекулярної біології та генетики НАН України

Гапонов І.К. «Нейропсихологічні вікові особливості хворих з розсіяним склерозом» Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України

Ю.М.Гук, А.Т.Сташкевич, А.І.Чеверда, С.М.Секер
«Лікування деформацій стоп у хворих з наслідками спинномозкової кили»
Інститут травматології та ортопедії АМН України

14-00 Засідання ІІ

Головуючі: Євтушенко С.К, Салєєва А.Д., Лівшиць Л.А.

Розширення реабілітацйних можливостей дітей з нервово-м’язовими захворюваннями за рахунок використання технічних засобів реабілітації
А.Д. Салєєва (Україна).
Молекулярно-генетична діагностика моногенних нейродегенеративних захворювань в Україні
Л. А.Лівшиць (Україна).


Електроміографічний  цілорічний моніторинг прогресуючих м’язових дистрофій та спінальних м’язових атрофій і його вплив на вибір терапії
М.Р.Шаймурзін, С.К.Євтушенко (Україна)
Нові можливості ортезування дітей з прогресуючими нервово-м’язовими захворюваннями
В.Г. Петров, Чернишова І.М., зі співавторами (Україна).
Респіраторні проблеми у дітей зі спінальними м’язовими атрофіями
Ю.В. Одинець, Н.П. Алєксєєва (Україна)
Досвід застосування препаратів вальпроєвої кислоти для лікування хворих на спінальні м’язові атрофії
А.В. Шатілло (Україна)
Перспективи та необхідність ортопедичного лікування прогресуючої м’язової дистрофії
Ю.М. Гук, А.М. Зима (Україна)

Обговорення доповідей
17-00 Фуршет
Культурна програма

 

П’ятниця, 22 травня.1000 Початок роботи.

10-00 – 13-00 Засідання ІІІ

Головуючі: Волкер Штрауб (Велика Британія), Екзархова А.І., Матюшенко В.М.

TREAT-NMD – Міжнародне співробітництво та готовність до клінічних випробувань у царині нервово-м’язових хвороб 
Волкер Штрауб (Велика Британія)
Сучасний стан діагностики та надання медичної допомоги  хворим на міодистрофію Дюшена: практичні аспекти
Томас Сьорсен (Швеція)
Фізіотерапевтична допомога хворим на нервово-м’язову патологію
Мішель Ігл (Велика Британія).
МРТ всього тіла в діагностиці нервово-м’язових захворювань
Роберт Карлье (Франція)
Місце метаболічної терапії в лікуванні нервово-м’язових захворювань
О.Ю. Пилипець (Україна)

13-00 – 14-00 Перерва. Обід.
14-00 – 17-00 Засідання ІV

Головуючі: Танцура Л.М., Нечмоглод А.А., Шатілло А.В., Пилипець О.Ю.

Використання сучасних методів візуалізації для діагностики та прогнозування вроджених нервово-м’язових хвороб
В.В. Воробйов (Україна)
Стандарти діагностики та лікування кінцево-поперекових м’язових дистрофій
Волкер Штрауб (Велика Британія)


Реєстри хворих на рідкісні нервово-м’язові захворювання: досвід створення та перспективи використання в Україні
А.В. Шатілло, В.М. Матюшенко (Україна)
Демонстрація хворих на нервово-м’язові захворювання, клінічний розгляд
Л.М. Танцура, співробітники відділу дитячої психоневрології та клінічної нейрогенетики ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України»

Обговорення доповідей
17.00 Фуршет
Культурна програма

 

Субота, 23 травня. 1000 Початок роботи.

10-00 – 12-00 Засідання V

Головуючі: Шатілло А.В., Матюшенко В.М., Беатріс де Монтле

Огляд діяльності  АFM протягом 50 років, приклад зростаючої ролі пацієнтів
Беатріс де Монтле (Франція)
Досвід і проблеми взаємодії батьківських організацій з органами охорони здоров'я, інтеграція у міжнародні програми
Матюшенко В.М. (Україна)

12-00 – 12-30  Кава – пауза
12-30 – 15-00  Круглий стіл

Головуючі: А.В. Шатілло, В.М. Матюшенко

Тема: Соціальні та етичні питання допомоги хворим з прогресуючими нервово-м’язовими захворюваннями
Ведучий: Пауліна Маккормік (Велика Британія)

Тема: Практичні питання реабілітології
Ведучий: Петров В.Г. (Україна)

Тема: Практичні питання пульмонології
Ведучий: Алєксєєва Н.П. (Україна)

15.00 Закриття конференції, від’їзд делегатів

 


   
 

Support by: 

Official Carrier of the Conference

 
 

TREAT-NMD